Administracja | [ Zaloguj ]

„Lubię swoje wady”

„Lubię swoje wady.”
Marek Eminowicz
w opowieściach
na siedemdziesięciopięciolecie


ISBN 978-83-922939-9-1

Redakcja:

Mariola Szafarz

Projekt okładki:
Edyta Stajniak

Adiustacja:
Anna Łoś

Portret M. Eminowicza:
Zbigniew Łagocki

Zdjęcie M. Szumowskiej:
Tomasz Łobaszewski

Zdjęcia z archiwum M. Eminowicza

Wybór i skanowanie:

Wojciech Łyko

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Skład i przygotowanie do druku:
F.P.H. Piksel
tel. 012 412-71-99

Druk:
Firma „AB” Agata Batko
tel./fax 012 413-27-05