Administracja | [ Zaloguj ]

„Wiersze”

"Wiersze"

Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Redakcja:
Justyna Zarzycka

Wybór wierszy:
Anna Łoś, Justyna Zarzycka

Projekt okładki:
Wiesław Grzegorczyk

ISBN: 83-922939-5-9