Administracja | [ Zaloguj ]

„Przemilczane ludobójstwo na Kresach”

"Przemilczane ludobójstwo
na Kresach"


Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Konsultacja:
Ewa Siemaszko
prof. dr Ryszard Szawłowski

Projekt okładki:

Kamila Piazza

Zdjęcie na okładce:
Marek Eminowicz

Zdjęcia ze zbiorów prywatnych:
Krystyny Cwynar
Alicji Grażyny Gäntner
Marcina Masłowskiego
Ewy Siemaszko
Teresy Zaleskiej
ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Skład i przygotowanie do druku:

Paweł Litwin
Zbigniew Nowakowski

ISBN: 978-83-922939-8-3