Administracja | [ Zaloguj ]

„Nikt z nas nie żyje dla siebie... ”

"Nikt z nas nie żyje dla siebie..."

Z o. Augustynem Jankowskim OSB
o zmiennych kolejach jego życia
na tle zakrętów historii
i przemian w Kościele

rozmawiają

ks. Wiesław Alicki
Janusz Jabłoński
Anna i Marek Łosiowie

Kraków 2005


 

Redakcja: ks. Wiesław Alicki

Konsultacja historyczna: Tomasz Graff

Zdjęcia: Sławomir Muzyka
oraz zbiory o. A. Jankowskiego OSB

Copyright © by ks. Wiesław Alicki, Janusz Jabłoński, Anna i Marek Łosiowie

Superiorum permissu
Opactwo Benedyktynów
L.Dz. 42/2005, Tyniec, dnia 22.06.2005
† Bernard Sawicki OSB, opat tyniecki

ISBN 83-922939-0-8

Wydanie I