Administracja | [ Zaloguj ]

„Jan Włodek. Legionista, dyplomata, uczony”

                                                                                                                                         

Jan Marian Włodek

Jan Włodek. Legionista, dyplomata, uczony

ISBN 978-83-929708-1-1

 

Redakcja: Mariola Szafarz

Redakcja techniczna: Marek Łoś

Konsultacja naukowa: Franciszek Wasyl, Archiwum UJ

Projekt okładki: Kamila Piazza

Skanowanie zdjęć: Zbigniew Nowakowski

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Włodków


Skład i przygotowanie do druku:
F.P.H. Piksel www.piksel.com.pl


Druk:
Firma „AB”
Agata Batko www.drukarniaab.pl