Administracja | [ Zaloguj ]

„Jan Zaleski. Kronika życia”

Jan Zaleski
Kronika życia

Wydanie II rozszerzone

ISBN 978-83-929708-4-2

Copyright © ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Opracowanie:
Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Redakcja:
Mariola Szafarz

Korekta:
Ewelina Kucło

Projekt okładki:
Kamila Piazza

Zdjęcia z archiwum rodzinnego Zaleskich

Skład i przygotowanie do druku:
Firma Poligraficzno-Handlowa  Piksel
www.piksel.com.pl

Druk:
Firma „AB” Agata Batko
www.drukarniaab.pl