Administracja | [ Zaloguj ]

„Kraina wdzięków. III Jarosławska Noc Poezji”

 

                    

Kraina wdzięków

III Jarosławska Noc Poezji

 ISBN  978-83-929708-0-4

 Wybór wierszy i opracowanie tekstów:

Grażyna Stopa

 Redakcja:

Mariola Szafarz

 Zdjęcia:

Artur Pakosz

 Projekt okładki i rysunki:

Kamila Piazza

 Projekt zrealizowany przy wsparciu Gminy Miejskiej Jarosław www.jaroslaw.pl

 Wydane z inicjatywy Stowarzyszenia „Grupa Poetycka”

w Jarosławiu www.poeci.jaroslaw.pl

 Skład i przygotowanie do druku:

F.P.H. Piksel www.piksel.com.pl

 Druk:

Firma „AB”

Agata Batko www.drukarniaab.pl