Administracja | [ Zaloguj ]

„Przeznaczeniem dojrzewam”

                                                                                       

Grażyna Stopa

Przeznaczeniem dojrzewam

ISBN 978-83-922939-7-5

Wybór wierszy: Grażyna Szklarz

Redakcja: Marek Łoś

Rysunki: Kamila Piazza

Zdjęcia: Agnieszka Stopa

Skład i przygotowanie do druku:
Zbigniew Nowakowski

Druk i oprawa:
Firma „AB”
Agata Batko www.drukarniaab.pl

W okładce wykorzystano papiery ręcznie barwione przez Krzysztofa Dudka