Administracja | [ Zaloguj ]

„Przeżywanie śmierci. Jan Paweł II odchodzi”

                                                             

Przeżywanie śmierci. Jan Paweł II odchodzi

ISBN: 83-922939-4-0

Copyright © Anna Łoś

Redakcja: Marek Łoś

Tekst spisała: Danuta Czechmanowska

Opracowanie tekstu: Justyna Zarzycka

Zamieszczone zdjęcia pochodzą z zbiorów prywatnych:
Danuty Michałowskiej
Stefana Wilkanowicza
ks. Tadeusza Zaleskiego
Andrzeja Bac
Sławomira Muzyki

Skład i opracowanie graficzne:
F. P. H. Piksel
Tel.: 012 412 71 99, fax: 012 418 54 60
piksel@piksel.com.pl

W okładce wykorzystano zdjęcia Sławomira Muzyki
oraz papier ręcznie barwiony Krzysztofa Dudka

Druk i oprawa:
Firma „AB”
ul. Sokołowskiego 19
Tel./fax: 012 412 27 05