Administracja | [ Zaloguj ]

„Teologia do poduszki”

          ks. Bartłomiej Pępek
Teologia do poduszki

ISBN 978-83-929708-5-9

Redakcja:
Mariola Szafarz

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Korekta:
Ewelina Kucło

Projekt okładki:
Kamila Piazza

Grafi ki pochodzą z Katholische Bilder-Bibel,
Verlag von W. Herlet, Berlin 1909

Cytaty z Pisma świętego pochodzą z Biblii Tysiąclecia,
Pallottinum, Poznań-Warszawa, 1980, wyd. III poprawione

Skład i przygotowanie do druku:
F.P.H. Piksel
www.piksel.com.pl

Druk:
Firma „AB” Agata Batko
www.drukarniaab.pl