Administracja | [ Zaloguj ]

„Rozmowy o Kresach i nie tylko”

 
                Janusz M. Paluch
Rozmowy o Kresach i nie tylko

Biblioteka „Cracovia Leopolis”, tom X

ISBN 978-83-929708-6-6

Copyright by Janusz M. Paluch

Redakcja:
Mariola Szafarz

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Projekt okładki:
Kamila Piazza

Konsultacja naukowa:
Artur Kinasz, UPJPII w Krakowie

Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel www.piksel.com.pl