Administracja | [ Zaloguj ]

„Ludzie dobrzy jak chleb”

   

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Ludzie dobrzy jak chleb

 

Kraków 2010
ISBN 978-83-929708-9-7
Copyright by ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski


Redakcja:
Mariola Szafarz

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Korekta:
Anna Pietraszewska

Rysunek na okładce:
Krzysztof Sieprawski

Skanowanie zdjęć:
Zbigniew Nowakowski


Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel
www.piksel.com.pl


Dochód ze sprzedaży książki przeznaczony jest
na cele statutowe Fundacji im. Brata Alberta