Administracja | [ Zaloguj ]

„Myśli w słowach zapisane”

 

  
                                  
               

  Myśli w słowach zapisane


   ISBN 978-83-929708-8-0
   Kraków 2010

 

   Redakcja:
   Marta Gracz

 

   Opieka redakcyjna:
   Mariola Szafarz 

 

   Redakcja techniczna:
   Marek Łoś

  

   Zdjęcia i projekt okładki:
   Małgorzata Angel

 

   Realizacja projektu:
   F.P.H. Piksel 
   www.piksel.com.pl  

   www.drukarniaab.pl