Administracja | [ Zaloguj ]

„Wiersze pisane na maszynie”

 

            Wiersze pisane na maszynie
Wojciech Brochwicz


ISBN 978-83-929708-7-3
Kraków 2011
Copyright by Wojciech Brochwicz

Okładka i rysunki:
Edyta Stajniak

Redakcja:
Mariola Szafarz

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel, www.piksel.com.pl
www.drukarniaab.pl