Administracja | [ Zaloguj ]

„Lwów - zawsze i wszędzie”

 

    

Bogdan Stanisław Kasprowicz
Lwów zawsze i wszędzie

ISBN 978-83-62971-00-8  
Kraków 2011

Copyright by Bogdan Stanisław Kasprowicz

Redakcja:
Mariola Szafarz

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Okładka:
Andrzej Piecha

Przygotowanie materiałów graficznych:
Andrzej Otrębski

Materiały graficzne ze zbiorów Grażyny i Bogdana S. Kasprowiczów

Konsultacja tłumaczenia na język ormiański:

prof. dr hab. Andrzej Pisowicz

Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel, www.piksel.com.pl