Administracja | [ Zaloguj ]

„Nie zapomnij o Kresach”

              ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Nie zapomnij o Kresach

ISBN 978-83-62971-02-2
Kraków 2011

Copyright © ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Redakcja:
Mariola Szafarz

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Projekt okładki:
Kamila Piazza

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów prywatnych:
Ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego
Fundacji im. Brata Alberta w Radwanowicach
Parafi i pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Żurawicy
Macieja Wojciechowskiego
Dawida Zawadzkiego
Danuty Zaleskiej
Zdzisława Koguciuka
Stanisława Szarzyńskiego
Grzegorza Łańcuckiego
Wojciecha Barana

Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel www.piksel.com.pl