Administracja | [ Zaloguj ]

„Jan Włodek Wiersze młodzieńcze”

                     Jan Włodek
Wiersze młodzieńcze


ISBN 978-83-62971-01-5
Kraków 2011

Copyright by Zofi a Włodek i Jan Marian Włodek

Redakcja:
Mariola Szafarz

Redakcja techniczna:
Marek Łoś

Przygotowanie materiałów grafi cznych:
Zbigniew Nowakowski

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego Zofi i Włodek i Jana
Mariana Włodka

Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel, www.piksel.com.pl