Administracja | [ Zaloguj ]

„Moje życie nielegalne”

 
               

 

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
Moje życie nielegalne

ISBN 978-83-62971-03-9
Kraków 2012

Wydanie drugie
Copyright © ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski i Wojciech Bonowicz

Redakcja:
Wojciech Bonowicz

Projekt okładki:
Kamila Piazza

Zdjęcia:
archiwum autora, archiwum rodziny Zaleskich, archiwum Fundacji im. Brata Alberta, archiwum parafii ormiańskokatolickiej dla Polski południowej, Stanisław Markowski, Józef Wieczorek, Andrzej Stawiarski, Wojciech Baran, Marek Eminowicz i Diana Bonowicz

Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel www.piksel.com.pl