Administracja | [ Zaloguj ]

„Dialogi z Bernardem-Marie Koltèsem”

 

                  Mariola Szafarz
Dialogi z Bernardem-Marie Koltèsem

ISBN 978-83-62971-04-6
Kraków 2012

Copyright by Mariola Szafarz

Redakcja:
Marek Łoś

Korekta:
Justyna Kędzior

Projekt okładki i oprawa grafi czna (cykl grafik Wobec):
Kamila Piazza

Realizacja projektu:
F.P.H. Piksel, www.piksel.com.pl