Administracja | [ Zaloguj ]

„Wczoraj i dziś - Polacy na Kresach”

             Janusz M. Paluch
Wczoraj i dziś. Polacy na Kresach


Biblioteka „Cracovia Leopolis”, tom XII

ISBN 978-83-62971-06-0
Kraków 2013

Redakcja:
Mariola Szafarz

Wybór rozmów:
Marek Łoś

Korekta:
Weronika Krztoń
Edyta Lechwar-Wierzbicka

Projekt okładki:Andrzej Otrębski

Zdjęcia wykorzystane na okładce:
Archiwum MHFim. W. Rzewuskiego w Krakowie
oraz Artur Kinasz

Realizacja projektu:F.P.H. Piksel, www.piksel.com.pl