Administracja | [ Zaloguj ]

„Most”

                                                                                                
Krzysztof Muszkowski
Most

ISBN 978-83-62971-07-7
Kraków 2013

Copyright by John i Christopher Blauth

Redakcja:
Mariola Szafarz

Korekta:
Edyta Lechwar-Wierzbicka
Agnieszka Byra

Projekt mapy:
Tomasz Szatkowski

Zdjęcia pochodzą z archiwum rodzinnego.
Zdjęcie na str. 5: London, Tower Bridge, Derzsi Elekes Andor,22 września 2010

Realizacja projektu:F.P.H. Piksel, www.piksel.com.pl