Administracja | [ Zaloguj ]

„Personalnik subiektywny”

                   ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
          Personalnik subiektywny


          ISBN 978-83-62971-10-7
          Kraków 2013

          Redakcja:
          Mariola Szafarz

          Korekta:
          Ewelina Wysocka
          Renata Kluska

          Projekt okładki:
          Andrzej Otrębski

          Realizacja projektu:
          F.P.H. Pikselwww.piksel.com.pl