Administracja | [ Zaloguj ]

„Spotkania”

Andrzej Banach - Spotkania

Andrzej Banach
Spotkania

ISBN 978-83-62971-15-2

Kraków 2016

Redakcja
Justyna Zarzycka

Projekt okładki
Jakub Lorek

Projekt graficzny i typograficzny
Jakub Lorek