Administracja | [ Zaloguj ]

„Wiersze”

Spis treści

Dziedzictwo
Litania polska
Chwila wspomnień
Sen
Nocna rozmowa
Moja sutanna
Uczłowieczenie
Bezsilność
Bogdan
Ulica Piwna
Nie potrafię
Figurka św. Antoniego
Ciągłość
Oblężenie
Powrót do domu
Schody
Beresteczko
Koło historii
Transport na Wschód
Posłuszeństwo
Jan [I]
Miron
Jan [II]

* * * (Palcami przedziwnych wrażeń)

Pomyłka A.D. 1943
Żyd Tułacz
Zbór
Oda do Anioła Stróża
Jakub
Mleczny sen
Szmul Zygielbojm
Pasja według Korczaka
Mordechaj Anielewicz
Staszek

* * * (Dotykam myślami przeróżnych twarzy)

Plutonowy
Powązki
Nieśmiertelność
Brat Albert [II]
Legionista
W drodze
Judym I
Brat Albert [I]
Nocny obchód
Sasza Antonow
Transport na Zachód
Sonet wysiedleńców
Ormiański kościółek
Izaak
Kutia
Modlitwa wieczorna
Pestka
Poszukiwanie
Judym II
Wojtek
Pan Księżyc
Żeglarz
Przemijanie
Autoportret
Kartka
Milczenie
Bez imienia
Ballada
Judym III
Laski
Sonet optymistyczny
Chleb
O wierszach ks. Tadeusza Zaleskiego
Nota od redaktora
Informacja o pierwodrukach