Administracja | [ Zaloguj ]

„Przemilczane ludobójstwo na Kresach”

Spis treści

Wstęp

1. CZĘŚĆ I FELIETONY
1. Pamięć o ludobójstwie
2. Świadectwo kosmonauty
3. Wielki Piątek w Janowej Dolinie
4. Diament rozerwany z końmi
5. Przebraże
6. Rzeź w sanktuarium
7. Niechciani męczennicy
8. Kapłan przecięty piłą
9. Barbarzyństwo
10. Metropolita i zbrodniarze
11. Ekspatriacja
12. Zapalmy znicze
13. Polacy przeciwko Polakom
14. Ojciec dobrze rąbał
15. Marszałek, Ambasador i ordery
16. Kara i wygodne życie

2. CZĘŚĆ II ZAGŁADA KOROŚCIATYNA

3. CZĘŚĆ III MĘCZEŃSTWO POLAKÓW I ORMIAN W KUTACH NAD CZEREMOSZEM W LATACH 1939 - 1945
1. Historia miasta i parafii ormiańskiej
2. Wrzesień 1939
3. Pierwsza okupacja radziecka
4. Okupacja niemiecka
5. Mordy w Kutach w marcu 1944
6. Mordy w Kutach w kwietniu 1944
7. Druga okupacja radziecka i ekspatriacja

4. Publikacje autora

5. Dwa krótkie addenda na zaproszenie autora
1. Ryszard Szawłowski
2. Ewa Siemaszko

6. Indeks osobowy

7. Index miejscowy