Administracja | [ Zaloguj ]

„Wiersze pisane na maszynie”

Wojciech Brochwicz

Wojciech Brochwicz

– adwokat,
członek NZS w latach 1980–1984,
współtwórca kabaretu „Trzecia siła”,
redaktor pism Krakowskiej Komisji Wykonawczej NZS w latach 1982–1984,
współtwórca specjalnej jednostki „Grom”,
doradca ministra spraw wewnętrznych, prezesa Rady Ministrów,
prezesa Narodowego Banku Polskiego,
w rządzie Jerzego Buzka wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

Tomik zawiera wiersze Wojciecha Brochwicza pisane podczas stanu wojennego, w latach 1981-1982,
kiedy autor był studentem prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wierszom towarzyszą grafiki autorstwa Edyty Stajniak.