Administracja | [ Zaloguj ]

„Moje życie nielegalne”

Spis treści

Schronienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
Dwór 147 • Klątwa rycerza Radwana 151 • Ludzie 155 •
Marzenia 159 • Życie i śmierć 163 • Dzień 166

Ludzie bez masek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Prezes na całe życie 171 • Niespokojne duchy 174 • Kolory
178 • Odrzuceni 183 • Ból 188 • Wiara 192

Po stronie najsłabszych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197
Bariery 198 • Protesty 201 • Tęsknoty 205 • Radości 209 •
Działania 213 • Ucieczki 219

Ksiądz nie powinien być bmw (rozmowa o kapłaństwie
i zaangażowaniu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
Pracodawca 226 • Samoograniczenie 231• Niepokorny 235 •
Lekcja solidarności i podziałów 240 • Wybór celibatu 244 •
Ksiądz i diabeł 249 • Przyszłość Kościoła 255

Dzieci Noego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261
Kapłan dwóch obrządków 261 • Strażnicy świętej góry 268 •
Solidarność i indywidualizm 272 • Długi cień ludobójstwa 277 •
Spór o chaczkar 280 • Liturgia 286 • Różnorodność bogactwem
Kościoła 290

Dla prawdy i przebaczenia (rozmowa o kryzysie lustracyjnym
w Kościele) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296
Kaseta 297 • „Wrzuć to do pieca” 302 • Lawina 308 • Motywy
313 • Grzech publiczny 318 • Jak czytać źródła 324 • Pierwszy
zakaz 330 • „Możesz pisać” 337 • Kolejny zwrot 345 •
Przykrości 352 • Książka 358 • Resztę zostawiam Bogu 365 •
Jak to zakończyć? 371

Post scriptum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379
Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381