Administracja | [ Zaloguj ]

„Felietony o sztuce”

O autorze i książce

Jerzy Madeyski (1931-2005) jest w Krakowie postacią legendą, człowiekiem pełnym radości i entuzjazmu. Zabiegali o jego słowo na wernisażach zarówno właściciele galerii, jak i współcześni twórcy. Już sama obecność Jerzego Madeyskiego na wystawie podnosiła rangę wydarzenia. Dużo pisał, a najciekawsze teksty zamieszczał w prasie codziennej. Na czytelnikach robiły one ogromne wrażenie, jednak szybko znikały w stercie codziennych gazet. Pan Jerzy, niestety, nie przywiązywał większej wagi do tego, by swe artykuły gromadzić w cykle i udostępnić w formie książki. Udało się to Januszowi Paluchowi i Małemu Wydawnictwu.


Felietony o sztuce są zbiorem tekstów drukowanych w latach 2000-2004 w „Dzienniku Polskim”. To okraszone anegdotami opowieści o tym, co działo się w polskiej kulturze i sztuce przez ostatnie kilkadziesiąt lat, sięgające w dygresjach również czasów jeszcze odleglejszych. Madeyski barwnie, żywo i przystępnie pisze nie tylko o dziełach sztuki, ale i o życiu ich autorów, wyciągając z niego nieznane szerzej smaczki (np. skandal wokół „Rejtana” Jana Matejki), rysując przed nami świat dawnego Krakowa – miasta, którego już nie ma.