Administracja | [ Zaloguj ]

„Felietony o sztuce”

Spis felietonów

Najmłodszy z wieszczów 
Polak z Luwru 
Fałat w Osieku 
Mały mistrz wielkich spraw
Biografi a obrazów 
Artysta w buduarze 
Coś ty, Wyspiański, zrobił?
Gładkie jak ludzkie ciało 
Od Ziarnki do Łempickiej 
My jemu ścianę – on nam obraz!
Marsz barbarzyńców
Od secesji do kwaterunku 
Z izb na salony 
Wykopki w salonie
Który jest światłością 
Zmierzch sztuki ulicy
Klimat dla przyjaciół sztuk 
Kunszt kolorowych szybek
Pałac pełen sztuki 
Z salonów na targi
Od lokacji do mętnej wody
Włościanie skolonizowani 
30 milionów łupów 
Ołtarz Ojczyzny 
Polaków śmierć własna
Prowincjonalno-gminnie?
Gentleman z okładek 
Mistrz linii 
W pejzażu można wyrazić wszystko
Wizjoner 
Linia Stefana Pappa
Obrazy niech śpiewają solo 
Badacz drugiego dna
Mag barwy i kanonu 
Filary Leszka Dutki 
Nacja osobliwie przyozdobiona
PLATEA DELL’UMANITÀ. 49. BIENNALE W WENECJI