Administracja | [ Zaloguj ]

„Żywa Historia”

Od redakcji

"Problemy historyczne, zwłaszcza te bolesne i do tej pory nierozwiązane, mają duży wpływ na teraźniejszość."

ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski

Nowa książka Autora "Księży wobec bezpieki na przykładzie archidiecezji krakowskiej" (wyróżnionej w 2007 roku Nagrodą Literacką im. Józefa Mackiewicza) dotyka wielu rozmaitych tematów, oddalonych w czasie i przestrzeni, łączy je rola, jaką odegrały w ukształtowaniu rzeczywistości, w której żyjemy, a także - może nawet przede wszystkim - świadomości ludzi. Mówi o wydarzeniach historycznych, takich jak choćby zamach w Sarajewie, które zmieniły oblicze Europy, przypomina o Polakach walczących w czasie pierwszej wojny światowej w różnych mundurach (i bez mundurów, jak Lwowskie Orlęta), przelewających krew za obcą sprawę, oddających życie za naszą wolność; przedstawia niezwykłe i dramatyczne historie ludzi i społeczności; mówi o nierozwiązanych sprawach i przemilczanych tragediach, o zbrodniach i poświęceniu; o Kościele "złomnym i niezłomnym".

Nie brak tu tematów od dawna stanowiących obszar szczególnych zainteresowań badawczych ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, jak - mało w Polsce znana - historia Ormian i ludobójstwo Polaków na Kresach Wschodnich. Autor z pasją i empatią kreśli losy ludzi i narodów, w pełni świadom, że bez prawdy nigdy nie może dojść do prawdziwego pojednania.