Administracja | [ Zaloguj ]

„Na Ścieżkach Historii”

Fragment przedmowy

Niniejsza publikacja wraz z wydanymi wcześniej Nie zapomnij o Kresach i Żywą historią tworzy cykl książek popularnonaukowych o tematyce historycznej. Każda z nich jest zbiorem artykułów i felietonów. Niektóre powstały specjalnie na potrzeby tej publikacji. Inne są rozbudowaną i uaktualnioną wersją tekstów, które ukazały się w różnych mediach internetowych i gazetowych.

Początkowo teksty te dotyczyły wyłącznie historii Polski i krajów ościennych, ze szczególnym uwzględnieniem Kresów Wschodnich oraz ludobójstwa popełnionego w latach 1939-1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię oraz SS "Galizien" i inne ukraińskie formacje kolaboranckie. Jednak po odbyciu szeregu spotkań autorskich tematykę poszerzyłem o inne kraje, które było mi dane odwiedzić w ostatnich latach. Dlatego też obecna publikacja zawiera także artykuły o historii i teraźniejszości tak Argentyny, Paragwaju, Stanów Zjednoczonych i Kanady, jak i Włoch i Bałkanów oraz Siedmiogrodu, Chorwacji, Bośni i innych krajów dawnej monarchii habsburskiej. Mam nadzieję, że to poszerzenie jeszcze bardziej zaciekawi Czytelnika.