Administracja | [ Zaloguj ]

„Spotkania”

O Autorze

Andrzej Banach (1910-1990) - pisarz, doktor praw i filozofii, humanista w pełnym znaczeniu tego słowa. Człowiek o niezwykle szerokich zainteresowaniach, które znalazły odzwierciedlenie w jego twórczości. Spotkania są jego 43. (wliczając dwie publikacje z zakresu prawa) książką.