Administracja | [ Zaloguj ]

Aktualności

„Na ratunek kresowym zabytkom"

2013-05-29 18:28

Spotkanie z Martą Urbańską i Januszem Paluchem zorganizowane we współpracy Małego Wydawnictwa ze Studenckim Kołem Naukowym "Bibliolog"/

Spotkanie odbędzie się w czytelni Biblioteki Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, ul. Podchorążych 2, II piętro, pok. 247, 10 czerwca o godz. 18.00. 

Zapraszamy, wstęp wolny! 


 

Dr Marta A. Urbańska jest architektem, historykiem i krytykiem architektury. Urodziła się w Krakowie, gdzie uczęszczała do I LO i ukończyła V LO oraz Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej. Studiowała też we Frankfurcie nad Menem w Staatliche Hochschule für Bildende Künste - Städelschule, w klasie mistrzowskiej Sir Petera Cooka. Pracowała w biurach architektonicznych w Berlinie i Krakowie. W roku 2000 otrzymała doktorat na PK (dysertacja poświęcona Maciejowi Nowickiemu), gdzie obecnie jest adiunktem w Instytucie Historii Architektury i Konserwacji Zabytków. 


Studenckie Koło Naukowe "Bibliolog" działa przy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego. Celem Koła jest rozwijanie zainteresowań oraz propagowanie czytelnictwa. Działalność Koła to uczestnictwo we wszelakich wydarzeniach związanych z książką i nie tylko. Przez aktywne działania członkowie Koła chcą zachęcić młodych do sięgania po słowo pisane, dzielić się z innymi ich pasją i zdobyczami naukowymi. "Bibliolog" zajmuje się również organizacją i obsługą imprez związanych z Instytutem Informacji Naukowej i Bibliotekozanwstwa.
Strona internetowa: www.bibliolog.up.krakow.pl

powrót